Nasza oferta:
Wsparcie biznesu w zakresie bezpieczeństwa i wiedzy na stanowiskach pracy
1. Przeprowadzanie audytów mających na celu minimalizacje oraz likwidację stwierdzonych braków oraz zagrożeń.

2. Opracowanie treści przepisów wewnątrzzakładowych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP.

3. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy prac, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy.

4. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP.

5. Prowadzenie rejestru czynników szkodliwych.

6. Współdziałanie w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego zgodnie z obowiązującymi normami.
Szkolenia specjalistyczne
1. Szkolenia wstępne BHP.

2. Szkolenia ogólne BHP.

3. Szkolenia okresowe BHP dla pracowników i osób kierujących pracownikami (w tym pracodawców).

4. Szkolenia PPOŻ

5. Szkolenia z pierwszej pomocy

6. Szkolenia operatorów wózków jezdniowych z bezpieczną wymiana butli gazowej.
Cennik
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego już od 100zł brutto.

Opracowanie dokumentacji powypadkowej od 200zł brutto.

Pełnej wyceny usług dokonujemy po zapoznaniu się z indywidualnymi potrzebami klienta. Dojeżdżamy na miejsce aby dobrać jak najbardziej odpowiedni rodzaj usługi.

Wszystkie usługi z zakresu bhp i p.poż realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń.


Na mocy obowiązujących przepisów wykonujemy zadania służby bhp w zakładach pracy naszych Zleceniodawców jako zewnętrzna służba. W ramach tych zadań współpracujemy na podstawie umów o stałej współpracy świadcząc kompleksowe usługi BHP i PPOŻ.

Działamy na zasadach outsourcingu jako nowoczesnej metody zarządzania. Nasze oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiką, rodzajem i rozmiarem działalności.