W swojej ofercie posiadamy następujące rodzaje szkoleń:

Szkolenie bhp wstępne - przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace, przeprowadzane jest w formie instruktarzu obejmujące szkolenie wstępne ogólne, zwane "instruktażem ogólnym".

Szkolenie bhp okresowe – przeznaczone dla:
• osób będących pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
• pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
• pracowników inżynieryjno-technicznych (projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji);
• pracowników administracyjno-biurowych oraz innycH, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Szkolenia bhp dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby;
• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - przeznaczone jest dla pracowników wyznaczanych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 kodeksu pracy.
• Szkolenie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników - przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Kursy przygotowujące do egzaminów na uprawnienia UDT:
• kierowca wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej.

Wszystkie szkolenia mogą być organizowane u klienta lub w salach konferencyjnych.

Koszt naszych szkoleń zależy od indywidualnego zapotrzebowania klienta.

Ceny szkoleń rozpoczynają się już od 40zł brutto/pracownika.

Na życzenie klienta, organizujemy szkolenia wyjazdowe we wcześniej ustalonej lokalizacji.

Zadzwoń abyśmy mogli przygotować dla Ciebie ofertę szkoleniową.